Neen.

Je hebt binnen het huwelijk allebei de plicht om bij te dragen in de kosten van het huishouden in verhouding tot je mogelijkheden.

Die bijdrageplicht is eigen aan het huwelijk. Dat betekent dat jullie niet in een huwelijkscontract anders kunnen overeenkomen. Wanneer jullie uit mekaar gaan, kan je ook niet de terugbetaling vragen van de investeringen die je in het huishouden gedaan hebt (voor zover ieders bijdrage in verhouding tot de mogelijkheden was).

Je echtgeno(o)t(e) kan je niet verplichten om te gaan werken om jouw deel van de kosten te betalen. De bijdrageplicht is ruimer dan een financiële bijdrage. Ze kan ook in natura uitgevoerd worden: huishoudelijk werk, opvoeden van de kinderen, …

Als 1 van jullie beiden iets doet dat de belangen van het gezin zou kunnen schaden, dan kan de andere aan de familierechtbank vragen om die handeling te vernietigen.
Bijvoorbeeld: borg staan voor iemand anders met een serieus risico voor het gezinsinkomen, of een schenking doen wanneer er geen geld meer is voor het huishouden, …

Het is de familierechtbank van jullie woonplaats die daarvoor bevoegd is.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant