Kan je de onderhoudsuitkering aanpassen als de rest in de maatschappij duurder wordt (= indexeren)? Hoe gebeurt dat?

De wet zegt dat de onderhoudsuitkering de prijsstijgingen en -dalingen in de maatschappij volgt en dus automatisch geïndexeerd wordt, ook al staat het niet uitdrukkelijk in jullie akkoord. Je kijkt best altijd in jullie akkoord na of er een specifieke manier van indexeren is bepaald. Zo niet, gelden de algemene regels. De onderhoudsuitkering wordt aangepast aan de prijs van de consumptiegoederen. Dat betekent dat wanneer het Belgisch indexcijfer van consumptiegoederen stijgt of...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home