Kan je de onderhoudsuitkering aanpassen als de rest in de maatschappij duurder wordt (= indexeren)? Hoe gebeurt dat?

De wet zegt dat de onderhoudsuitkering de prijsstijgingen en -dalingen in de maatschappij volgt en dus automatisch geïndexeerd wordt, ook al staat het niet uitdrukkelijk in de uitspraak van de rechtbank.

Je kijkt best altijd in de uitspraak na of er een specifieke manier van indexeren is bepaald. Zo niet, gelden de algemene regels.

De onderhoudsuitkering wordt normaal aangepast aan de prijs van de consumptiegoederen. Dat betekent dat wanneer het Belgisch indexcijfer van consumptiegoederen stijgt of daalt, de onderhoudsuitkering mee zal stijgen of dalen.

De indexcijfers vind je telkens terug op de website van de FOD Economie. Je bepaalt zelf dus niet hoe sterk de onderhoudsuitkering stijgt of daalt.

De aanpassing gebeurt 1 keer per jaar en wordt berekend als volgt:

  1. je vermenigvuldigt het basisbedrag van de onderhoudsuitkering die werd vastgelegd met het nieuwe indexcijfer (dat is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan het moment van de aanpassing).
  2. Daarna deel je dat resultaat door het basisindexcijfer. Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het vonnis werd uitgesproken.

Bijvoorbeeld: Als een vonnis van juli 2014 een onderhoudsuitkering van 125 euro vaststelt, dan verloopt de indexering in juli 2015 als volgt:

Basisbedrag 125 euro x index van juni 2015
Index van juni 2014

Op internet zijn ook verschillende online rekenmodules terug te vinden.

De rechter (of jullie met onderling akkoord) kan altijd afwijken van de standaardmethode.

Ofwel voert diegene die de onderhoudsuitkering betaalt zelf de indexering uit, ofwel moet je er achter vragen. Dat kan via een gewone brief naar je ex-echtgeno(o)t(e).

Opgelet: omdat het indexcijfer van een maand altijd pas na die maand verschijnt, kan je de indexering niet op voorhand aankondigen. Wanneer de onderhoudsuitkering in het begin van de maand al is betaald, kan je in je brief vragen om het verschil de volgende keer bij te betalen. In het voorbeeld: het indexcijfer van juni 2015 wordt begin juli bekendgemaakt. Het is mogelijk dat wanneer je de berekening hebt gemaakt en de brief is verstuurd, dat de onderhoudsuitkering voor juli al betaald werd.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home