De wet zegt dat de onderhoudsbijdrage de prijsstijgingen en -dalingen in de maatschappij volgt en dus automatisch geïndexeerd wordt, ook al staat het niet uitdrukkelijk in het vonnis of de overeenkomst.

De onderhoudsbijdrage wordt aangepast aan de prijs van de consumptiegoederen. Dat betekent dat wanneer het Belgisch indexcijfer van consumptiegoederen stijgt of daalt, de onderhoudsbijdrage mee zal stijgen of dalen.

De indexcijfers vind je telkens terug op de website van de FOD Economie. Je bepaalt zelf dus niet hoe sterk de onderhoudsbijdrage stijgt of daalt.

De aanpassing gebeurt 1 keer per jaar en wordt berekend als volgt:

  • je vermenigvuldigt het basisbedrag van de onderhoudsbijdrage die werd vastgelegd met het nieuwe indexcijfer (dat is van de maand voorafgaand aan het moment van aanpassing).
  • Daarna deel je dat resultaat door het basisindexcijfer.
    Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het vonnis werd uitgesproken of waarin de overeenkomst werd ondertekend.

 

Bijvoorbeeld: Als in een vonnis van juli 2018 een onderhoudsbijdrage van 125 euro staat, dan verloopt de indexering in juli 2021 als volgt:

Basisbedrag 125 euro x index van juni 2021
Index van juni 2018

 

Je kan op het internet ook verschillende online rekenmodules vinden, zoals die van Familierecht Vlaanderen.
 

De hierboven vermelde berekening is van toepassing wanneer er niets anders bepaald is. De rechter is steeds vrij om een andere indexatieformule op te leggen. Ook de partijen kunnen van die formule afwijken in hun overeenkomst.

 

Past de betalende ouder niet uit zichzelf de indexering toe, dan kan je daar best eerst via een brief met de berekening om vragen.
Je vindt een modelbrief onder 'documenten'.

Ben je dat vergeten, dan kan je tot 5 jaar teruggaan en de achterstal vragen. Het is dus ook in het belang van de betalende ouder om de aanpassing te doen. Een indexering die nooit werd uitgevoerd kan na 5 jaar tot een groot bedrag oplopen.

Belangrijk is om altijd eerst het vonnis of de overeenkomst na te gaan om te zien of er bijzondere regels over de indexering zijn opgenomen. Is dat niet het geval, volg je de berekening hierboven beschreven.

Omdat het indexcijfer van een maand altijd pas na die maand verschijnt, kan je de indexering niet op voorhand aankondigen. Wanneer de onderhoudsuitkering in het begin van de maand al is betaald, kan je in je brief vragen om het verschil de volgende keer bij te betalen. In het voorbeeld: het indexcijfer van juni 2021 wordt begin juli bekendgemaakt. Het is mogelijk dat wanneer je de berekening hebt gemaakt en de brief is verstuurd, dat de onderhoudsuitkering voor juli al betaald is.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant