Kan je de huurovereenkomst beëindigen om zelf in de woning te gaan wonen?

Voor je verder leest

Opgelet! Deze informatie is enkel van toepassing als in je huurovereenkomst niets anders staat. Kijk eerst je huurovereenkomst na. Een huurovereenkomst kan deze opzegmogelijkheid uitsluiten of beperken.

Als er niets anders in je huurovereenkomst staat, kan je de huurovereenkomst op elk moment opzeggen om er zelf in te gaan wonen.

Je moet een opzeggingstermijn van minstens 6 maanden voorzien. Opgelet de opzeggingstermijn begint pas te lopen vanaf de eerste dag van de maand nadat de huurder de opzeg heeft ontvangen.

De opzeg vermeldt:

  • de reden van je opzeg (zelf in de woning gaan wonen);
  • wie de woning gaat gebruiken. Je vermeldt daarbij de identiteit van de persoon en de band van verwantschap (hier jezelf).

Als de opzeg dat niet vermeldt, dan is hij niet geldig. Je moet dan een nieuwe opzeg doen. De termijn begint pas te lopen van zodra de huurder de nieuwe opzeg heeft ontvangen.

Je vindt een modelbrief om de huurovereenkomst als verhuurder te beëindigen voor eigen gebruik onder 'Documenten' bovenaan.

Na de beëindiging van de huur moet je voldoen aan twee bijkomende voorwaarden:

  • Je moet in de woning gaan wonen binnen het jaar na het einde van de opzegtermijn. Als de huurder langer in de woning blijft na het einde van de opzegtermijn, dan begint het jaar pas vanaf wanneer de huurder de woning verlaten heeft.
  • Je moet er minstens 2 jaar na elkaar wonen.

Als je die voorwaarden niet naleeft, kan de huurder een vergoeding van 18 maanden huur vragen.

Je moet die vergoeding niet betalen wanneer je er ‘buitengewone omstandigheden’ zijn.

Dat is onder andere:

  • een belangrijke reden waardoor je je plannen niet kan uitvoeren;
  • een omstandigheid die je niet kon voorzien op het moment van de opzeg.

Bijvoorbeeld: Je krijgt een ernstige ziekte waardoor je niet meer alleen kan wonen. Als je huurder je redenen niet aanvaardt, dan moet de vrederechter beslissen of de redenen ‘buitengewone omstandigheden’ zijn.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home