Kan je betalingsfaciliteiten vragen voor je belastingen?

Ja.

Als je moeilijkheden hebt om je belastingen te betalen, kan je vragen om betalingsfaciliteiten.

 1. Je kan de vraag stellen aan een infocenter van de FOD (Federale Overheidsdienst) Financiën. De contactgegevens vind je hier terug. 
   
 2. Je kan een vraag tot betalingsfaciliteiten indienen via ‘MyMinfin’.
  Je klikt daarvoor op 'Een afbetalingsplan vragen voor één of meerdere schulden' onder de titel ‘Mijn betalingen en terugbetalingen.’
  Je moet je daarvoor aanmelden met een elektronische identiteitskaartlezer of via de app 'itsme'.

De belastingdienst is niet verplicht om akkoord te gaan. Betalingsfaciliteiten zijn geen recht, enkel een gunst.

Bij je aanvraag geef je de redenen op waarom het niet lukt om je belastingen te betalen binnen de opgelegde termijn.

Sinds 2017 hebben de belastingen richtlijnen gekregen voor het toestaan van betalingsfaciliteiten.

 • Je aanvraag wordt automatisch aanvaard als aan 3 voorwaarden is voldaan:
  1. je hebt je aanvraag ingediend voor de uiterste betaaldatum;
  2. je afbetalingsplan loopt maximum tot 4 maanden na de uiterste betaaldatum;
  3. je hebt geen andere schulden bij de FOD Financiën.
 • Als je niet aan die voorwaarden voldoet, dan bekijkt de belastingdienst je concrete situatie.
  Om het bedrag te bepalen dat je maandelijks kan betalen, houdt ze rekening met een vast bedrag voor maandelijkse kosten:
  • 1300 euro voor een alleenstaande;

  • 1600 euro voor een koppel;

  • een extra 150 euro per kind.


  Dat bedrag wordt afgetrokken van je inkomen. Wat overblijft, is volgens de belastingsdienst wat je maandelijks kan afbetalen. Er wordt dus geen rekening gehouden met je werkelijke situatie, tenzij je aantoont dat je in een uitzonderlijke situatie zit (bijvoorbeeld enorme medische kosten).
  De kinderbijslag die je ontvangt, wordt niet bij je inkomsten geteld.

  De belastingsdienst maakt een afbetalingsplan op als het mogelijk is om je schuld binnen de 12 maanden af te betalen.
  Als je een afbetalingsplan voor verschillende belastingsschulden vraagt, dan moet het geheel betaald zijn binnen de 12 maanden na het toekennen van het afbetalingsplan voor de laatste schuld.
   
 • Als het onmogelijk is om de schuld binnen de 12 maanden terug te betalen, dan krijg je geen afbetalingsplan. Betalingsfaciliteiten zijn dan volgens de belastingdienst niet de beste oplossing.

  De enige manier om een afbetalingsplan van meer dan 12 maanden te krijgen is via de procedure van Administratieve Schuldenregeling. Je kan een afbetalingstermijn tot maximum 5 jaar krijgen.
  De Gewestelijke directeur beslist of je in aanmerking komt of niet, maar je kan de procedure niet zelf rechtstreeks aanvragen. Als je een afbetalingsplan aanvraagt, wordt je situatie onderzocht. Als je niet aan de voorwaarden voor een gewoon afbetalingsplan voldoet, word je geïnformeerd over de procedure voor een Administratieve Schuldenregeling.

  De Gewestelijke directeur kan 3 beslissingen nemen:
  • een afbetalingsplan toestaan van maximum 5 jaar (samen met eventueel andere maatregelen zoals het kwijtschelden van nalatigheidsintresten);
  • met jouw akkoord de procedure veranderen naar een vraag tot onbeperkt uitstel van de invordering;
  • je vraag afwijzen.
    
 • Als de belastingdienst je vraag volledig weigert, verwijst ze door naar een collectieve schuldenregeling of een onbeperkt uitstel van de invordering.​​
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home