Kan je in beroep gaan als de Dienst Vreemdelingenzaken je aanvraag voor medische regularisatie weigert?

Ja.  Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Je moet het beroep in principe indienen binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de weigering. Je kan in beroep gaan als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vindt dat je aanvraag medische regularisatie onontvankelijk of ongegrond is. Het verschil tussen een onontvankelijke en een ongegronde aanvraag vind je in de fiche 'Hoe verloopt de aanvraag medische regularisatie?' Het beroep dat je m...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home