Kan je als feitelijk samenwonenden in onderling overleg uit elkaar gaan, zonder iets op papier te zetten?

Ja. Feitelijk samenwonenden hebben geen specifiek statuut zoals gehuwden of wettelijk samenwonden. Er zijn geen rechten en plichten aan verbonden. Feitelijk samenwonenden moeten bijgevolg ook niets specifieks doen om uit elkaar te gaan: er dient geen procedure doorlopen te worden of regeling opgemaakt te worden. Wel is het in de praktijk meestal zo dat er nood is om een aantal zaken te regelen. Het is aangeraden om tot afspraken te komen, bijvoorbeeld over: wie waar gaa...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

 
Terug naar de boomstructuur Home