Kan het OCMW aan jouw onderhoudsplichtigen vragen om het leefloon dat je ontvangen hebt terug te betalen?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Het OCMW kan aan één of meerdere van je onderhoudsplichtigen vragen om een deel van het leefloon dat je gekregen hebt, terug te betalen.  Het OCMW moet daarbij een aantal voorwaarden naleven. 1. De terugbetaling van het leefloon mag slechts aan bepaalde personen gevraagd worden: je ouders, maar enkel als je minderjarig bent of nog kindergeld ontvangt; je kinderen, maar enkel indien bewezen is dat je vermogen in d...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home