Kan een minderjarige zelf alleen beslissingen nemen?

In principe kan een minderjarige zelf geen beslissingen nemen, maar daar bestaan uitzonderingen op.  Het ouderlijk gezag houdt in dat ouders de beslissingen nemen voor hun minderjarige kinderen. Dat zijn de juridische ouders die een afstammingsband met het kind hebben, bijvoorbeeld de man die het kind erkend heeft, ook al is dat niet de biologische vader. De minderjarige wordt als handelingsonbekwaam aanzien. Dat betekent dat de rechtshandelingen die een minderjar...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home