Kan de verhuurder de huurovereenkomst voor het leven opzeggen?

De verhuurder kan de huurovereenkomst in principe niet voor het overlijden van de huurder beëindigen. Dat kan enkel als die mogelijkheid in de huurovereenkomst staat. Je controleert dus best in je huurovereenkomst of die optie vermeld staat. De verhuurder kan wel de huurovereenkomst beëindigen: in onderling akkoord met de huurder; door een beslissing van de vrederechter als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home