Kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen als je je huur niet betaalt?

Ja, maar alleen via de vrederechter.

De verhuurder kan aan de vrederechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden en je te verplichten om de achterstallige huur of kosten te betalen.

De vrederechter beslist of het niet betalen van de huur of van de kosten in verhouding is tot het verbreken van de overeenkomst.

Voordat de verhuurder naar de vrederechter gaat, moet hij je, per aangetekende brief, een ingebrekestelling sturen. Die ingebrekestelling geeft je een laatste kans om de achterstallige huur te betalen.

Als je niet reageert op de ingebrekestelling, kan de verhuurder de vraag naar betaling en ontbinding van de overeenkomst aan de vrederechter voorleggen.

De vrederechter kan nog proberen te bemiddelen tussen jullie beiden.

Je kan zelf een afbetalingsplan aan de vrederechter voorleggen waarbij je voorstelt om de achterstallige huur of kosten in schijven te betalen. Zorg dat het haalbare bedragen zijn. Als de verhuurder akkoord gaat, legt de vrederechter de afspraken vast in zijn beslissing, zodat die ook kunnen worden afgedwongen. Bekijk je voorstel eventueel vooraf met een hulpverlener of een dienst voor schuldbemiddeling van het OCMW of het CAW.

Als het niet mogelijk is om tot een akkoord te komen, beslist de vrederechter.

Als je zo slecht je huur hebt betaald dat een normale verderzetting van de overeenkomst de vrederechter onmogelijk lijkt, dan ontbindt de vrederechter de overeenkomst. De overeenkomst wordt beëindigd omdat je de voorwaarden die erin stonden niet hebt nageleefd.

Je wordt veroordeeld om de achterstallige huur en kosten te betalen en eventueel een schadevergoeding (om de schade te vergoeden die de verhuurder heeft geleden).

De rechter kan beslissen om de ontbinding niet onmiddellijk te laten ingaan en je toelaten om nog enkele weken of maanden in de woning te blijven.

De rechter kan ook de ontbinding weigeren, maar wel beslissen dat bij een volgende laattijdige betaling de overeenkomst automatisch ontbonden wordt (zonder opnieuw naar de vrederechter te moeten gaan).

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home