Kan de rechter weigeren dat de kinderen bij de ene ouder verblijven omwille van problemen tussen de 2 ouders na de scheiding?

Ongeacht de situatie waarin de ouders zich als (ex-)partners bevinden, ze blijven beide ouders van het kind.

De rechter houdt in principe geen rekening met wat er zich tussen de ex-partners afspeelt of afgespeeld heeft om de regeling rond de kinderen te bepalen.

De ouders en de rechter moet ernaar streven naar een gelijk gedeeld verblijf en dat broers en zussen niet van elkaar worden gescheiden. 

Een belangrijke beperking daarop is het belang van het kind. Wanneer de problemen tussen de ouders gevolgen hebben voor de kinderen, kan er rekening mee worden gehouden bij het uitwerken van de verblijfsregeling, bijvoorbeeld geweld tussen de ouders met risico voor de kinderen, dreigen met het opsluiten van de kinderen, …. Hoog oplopende conflicten tussen de ouders hebben ook negatieve gevolgen voor het welzijn van het kind. Afhankelijk van de mate van het conflict, kunnen er in de praktijk dus wel gevolgen aan verbonden worden.

Broers en zussen die gescheiden van elkaar leven hebben het recht om persoonlijk contact met elkaar te onderhouden.  Dat geldt ook voor halfbroers en halfzussen, stiefbroers en -zussen, enz. De ouders mogen dat niet verhinderen, behalve als dat in strijd is met het belang van het kind.

 

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home