Kan de rechter weigeren dat de kinderen bij de ene ouder verblijven omwille van problemen tussen de 2 ouders na de scheiding?

Ongeacht de situatie waarin de ouders zich als (ex-)partners bevinden, ze blijven beide ouders van het kind. De rechter houdt in principe geen rekening met wat er zich tussen de ex-partners afspeelt of afgespeeld heeft om de regeling rond de kinderen te bepalen. De ouders en de rechter moet ernaar streven naar een gelijk gedeeld verblijf en dat broers en zussen niet van elkaar worden gescheiden.  Een belangrijke beperking daarop is het belang van het kind. Wanneer de...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home