Kan de gemeente de erkenning van je kind weigeren?

Ja

Als de ambtenaar vindt dat er geen ouder-kindrelatie is, maar dat je enkel wil erkennen om een verblijfskaart te krijgen voor 1 van de ouders of voor het kind.

Opgelet! schijnerkenning en biologische band zijn twee aparte begrippen. Bij de schijnerkenning wordt onderzocht of er een ouder-kindrelatie bestaat.  Het is daarbij niet noodzakelijk dat de persoon die erkent een biologische band heeft. 
Het is ook mogelijk dat een man de biologische vader is van het kind, maar dat uit de situatie blijkt dat 1 van de ouders geen ouder-kindrelatie heeft met het kind.
De gemeente onderzoekt of het enige doel van de erkenning is om een verblijfsvergunning te bekomen voor de vader, de moeder of het kind.

De ambtenaar van de burgerlijke stand baseert zich op jullie verklaringen tijdens het onderzoek, getuigenissen van vrienden en kennissen, een buurtonderzoek, andere dossiers bij de procureur des Konings, het dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken …

Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat een man al bij meerdere vrouwen die illegaal verblijven een kind heeft erkend en hen zo aan een verblijfvergunning hebben geholpen, dat er helemaal geen relatie is tussen de moeder en de persoon die erkent van het kind of dat er een abnormaal leeftijdsverschil is tussen de persoon die erkent en het kind …
De gemeente kan de erkenning niet weigeren enkel om de reden dat 1 van de ouders of het kind illegaal is.

De ambtenaar kan de beslissing over de erkenning met 2 maanden uitstellen. De procureur des Konings kan de beslissing daarna nog eens met 3 maanden uitstellen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt je op de hoogte van de weigering van de erkenning met een aangetekende brief. Daarin staan de redenen waarom hij/zij weigert dat je het kind erkent.

Je kan in beroep gaan bij de familierechtbank tegen de beslissing tot weigering van je huwelijk.

Je moet dat doen binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing.

Daarnaast kan je bij de familierechtbank een ander soort procedure opstarten: een onderzoek naar het vaderschap. 

Je vindt meer info op de fiche ‘Welke rechtbank is bevoegd bij problemen rond de afstamming?.

Als de termijn van 2 maanden, eventueel verlengd, gepasseerd is en er is geen beslissing genomen door de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan is hij verplicht om de akte van erkenning op te maken.
 

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home