Kan de bewindvoerder een collectieve schuldenregeling aanvragen?

Ja. De beschermde persoon ​kan zelf geen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling indienen bij de arbeidsrechtbank. De bewindvoerder moet dat doen. Voordat hij het verzoekschrift indient, moet hij daarvoor de toestemming van de vrederechter vragen. Hij moet daarbij de redenen geven waarom de collectieve schuldenregeling noodzakelijk is. Uiteraard staat het de arbeidsrechtbank daarna nog volkomen vrij het verzoek af te wijzen. Indien het verzoek...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home