Kan de bewindvoerder de verblijfplaats van de beschermde persoon kiezen?

Alles hangt af van wat de vrederechter in zijn beslissing heeft bepaald.  De keuze van de verblijfplaats is één van de punten waarover de vrederechter zich moet uitspreken wanneer hij beslist welke handelingen de beschermde persoon niet meer (alleen) kan stellen. Als de beschermde persoon onbekwaam is verklaard om zelf zijn verblijfplaats te kiezen, dan moet je controleren of de betrokken bewindvoerder een bewindvoerder over de goederen en/of de persoon is. ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home