Kan de beschermde persoon een testament opstellen of een schenking doen?

Schenkingen en testamenten komen voor op de lijst van punten waarover de vrederechter zich verplicht moet uitspreken in zijn beslissing tot plaatsing onder bewind. Indien de vrederechter van oordeel is dat de persoon niet meer in staat is schenkingen te doen of een testament op te stellen, moet hij uitdrukkelijk zeggen dat de beschermde persoon dat niet meer kan. Om te weten waar je aan toe bent, moet je dus in de eerste plaats de beslissing tot plaatsing onder bewind r...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home