Kan de beschermde persoon een testament opstellen of een schenking doen?

Dat hangt af van wat de vrederechter beslist heeft.

Schenkingen en testamenten staan op de lijst met handelingen waarover de vrederechter zich verplicht moet uitspreken als hij iemand onder bewindvoering plaatst. 

Als de vrederechter vindt dat de persoon niet meer in staat is schenkingen te doen of een testament op te stellen, moet hij uitdrukkelijk zeggen dat de beschermde persoon dat niet meer kan. Je moet dus in de eerste plaats in de beslissing tot plaatsing onder bewind kijken om te weten welke handelingen je nog zelf kan stellen.

Als iemand onbekwaam is verklaard om een schenking te doen of een testament op te stellen, mag de bewindvoerder over de goederen of de persoon dat niet in zijn plaats doen.

Als een beschermde persoon een testament wil opstellen of een schenking wil doen, moet hij aan de vrederechter een bijzondere toestemming vragen. De vrederechter kan aan zijn toestemming specifieke voorwaarden verbinden. Bij schenkingen moet de vrederechter in elk geval nagaan of de schenking voor de beschermde persoon geen financieel risico inhoudt.

 

Voor schenkingen bestaat er een specifieke uitzondering:  

De bewindvoerder mag, met de toestemming van de vrederechter, een schenking doen in naam van de beschermde persoon, als:

  • de beschermde persoon daartoe onbekwaam is verklaard;
  • hij zijn wil om te schenken zowel schriftelijk als mondeling duidelijk heeft geuit;
  • die wilsuitingen dateren van toen de beschermde persoon nog wilsbekwaam was;
  • het bedrag van de schenkingen niet in wanverhouding staat tot het vermogen van de beschermde persoon.

Denk bijvoorbeeld aan een grootmoeder die aan elk van haar kleinkinderen op hun 18e verjaardag hetzelfde bedrag schenkt. Nadat zij onder bescherming is geplaatst, zou de bewindvoerder die traditie kunnen voortzetten en met toestemming van de vrederechter dezelfde som blijven schenken aan kleinkinderen die 18 worden, mits haar vermogen dat toelaat.

 

Aan het verzoek om toestemming moet een medisch attest worden toegevoegd.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home