Kan de belastingdienst je dwingen om de schulden te betalen waarvoor je een onbeperkt uitstel vraagt?

Neen. De gedwongen invordering van de schuld (beslag op je goederen, beslag op je inkomen, enz.) is geschorst zodra je een aanvraag tot onbeperkt uitstel hebt ingediend. De schorsing loopt tot er een definitieve beslissing is genomen. Dat is een belangrijk voordeel van de procedure. Beslag dat al gelegd is, blijft wel als bewarend beslag gelden. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder na het indienen van je aanvraag de goederen die hij heeft opgeschreven niet zal verkopen...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home