Je wil scheiden op grond van onherstelbare ontwrichting. Moet de onderhoudsuitkering aan een termijn gekoppeld worden?

Ja. De familierechter bepaalt bij het vastleggen van de onderhoudsuitkering ook de termijn.   Die termijn mag maximum even lang zijn als de duur van het huwelijk, maar kan ook korter zijn.   Onder bepaalde voorwaarden kan de rechter na het verstrijken van die termijn de onderhoudsuitkering verlengen. Daarvoor moet bewezen worden dat de persoon die de bijdrage ontving door onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil, nog steeds behoeftig is.   ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home