Je wil scheiden op grond van onherstelbare ontwrichting. Kan je een onderhoudsuitkering aan je echtgeno(o)t(e) vragen?

Ja. De familierechter kan beslissen dat er een onderhoudsuitkering na de echtscheiding moet betaald worden, op voorwaarde dat je ‘behoeftig’ bent, dus dat je niet rondkomt.   Als je een onderhoudsuitkering wil ontvangen, moet je dat uitdrukkelijk aan de rechter vragen. Er wordt nooit door de rechter uit zichzelf een onderhoudsuitkering toegekend voor één van de ex-echtgenoten. De rechter kan de onderhoudsuitkering weigeren, als je echtgeno(o)t(e) aan de rechtba...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home