Je wil scheiden op grond van onherstelbare ontwrichting. Hoe bepaal je de onderhoudsuitkering?

Er wordt naar verschillende elementen gekeken om een onderhoudsuitkering te berekenen bij een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting.


De onderhoudsuitkering:
 

  • mag niet hoger zijn dan 1/3 van het inkomen van de persoon die moet betalen;
  • moet minstens zorgen dat de persoon rondkomt (dus de basisbehoeften dekken, zodat die niet meer behoeftig is);
  • is bedoeld voor de persoon die buiten zijn/haar wil niet rondkomt. Dat betekent dat de ex-echtgeno(o)t(e) die een onderhoudsuitkering vraagt, niet zelf voor zijn ‘behoeftigheid’ mag gezorgd hebben.
    Wanneer bijvoorbeeld iemand ervoor kiest om niet te werken en bijgevolg geen inkomen te hebben, hoewel die wel de mogelijkheid heeft, kan aan die persoon een onderhoudsuitkering geweigerd worden.

Jullie kunnen samen in onderling overleg, eventueel met de hulp van een familiaal bemiddelaar, het bedrag bepalen. Je kan dat bedrag dan door de rechter laten opnemen in jullie vonnis . Een lijst van erkende bemiddelaars vind je hier.

Lukt dat niet, dan kan de familierechter het bedrag bepalen.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home