Je wil scheiden op grond van onherstelbare ontwrichting. Hoe bepaal je de onderhoudsuitkering?

Er wordt naar verschillende elementen gekeken om een onderhoudsuitkering te berekenen bij een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting. De onderhoudsuitkering:   mag niet hoger zijn dan 1/3 van het inkomen van de persoon die moet betalen; moet minstens zorgen dat de persoon rondkomt (dus de basisbehoeften dekken, zodat die niet meer behoeftig is); is bedoeld voor de persoon die buiten zijn/haar wil niet rondkomt. Dat betekent dat de ex-echtgeno(o)...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home