Je wil scheiden bij onderlinge toestemming. Kan je een onderhoudsuitkering aan je echtgeno(o)t(e) vragen?

Ja. In de echtscheidingsovereenkomst moet je opnemen of er wel of geen onderhoudsuitkering gaat worden betaald tijdens de procedure of na de echtscheiding.  Als jullie het eens zijn over het principe van een onderhoudsuitkering, dan moeten julllie in de overeenkomst ook bepalen: hoeveel de onderhoudsuitkering is; hoe en wanneer ze betaald moet worden; wanneer ze stopt; of ze verminderd of vermeerderd kan worden; … Wanneer jullie sc...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home