Je wil scheiden bij onderlinge toestemming. Kan je een onderhoudsuitkering aan je echtgeno(o)t(e) vragen?

Ja. Als jullie beiden akkoord zijn over een onderhoudsuitkering, moeten jullie ze opnemen in jullie echtscheidingsovereenkomst.

 

Wanneer jullie scheiden bij onderlinge toestemming (EOT), dan moeten jullie het eens zijn zowel over het feit van de echtscheiding als over alle gevolgen eraan verbonden.

 

Jullie moeten daarbij zelf bepalen:

  • hoeveel de onderhoudsuitkering is;
  • hoe en wanneer ze betaald moet worden;
  • wanneer ze stopt;
  • of ze verminderd of vermeerderd kan worden;

 

Lukt het jullie niet om een akkoord te bereiken over de onderhoudsuitkering, dan kan je die vraag aan de rechter voorleggen in het kader van een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home