Ja.
In de echtscheidingsovereenkomst moet je opnemen of er wel of geen onderhoudsuitkering gaat worden betaald tijdens de procedure of na de echtscheiding. 

Als jullie het eens zijn over het principe van een onderhoudsuitkering, dan moeten julllie in de overeenkomst ook bepalen:

  • hoeveel de onderhoudsuitkering is;
  • hoe en wanneer ze betaald moet worden;
  • wanneer ze stopt;
  • of ze verminderd of vermeerderd kan worden;

Wanneer jullie scheiden bij onderlinge toestemming (EOT), dan moeten jullie het eens zijn zowel over het feit van de echtscheiding als over alle gevolgen eraan verbonden, bijvoorbeeld over het onderhoudsgeld.

Lukt het jullie niet om een akkoord te bereiken over de onderhoudsuitkering, dan kan je niet scheiden dan kan je die vraag aan de rechter voorleggen in het kader van een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant