Je werkt bij een OCMW, moet je spontaan een vermoeden van radicalisering of terrorisme aan de procureur melden?

Neen, tenzij de voorwaarden voor een andere uitzondering op het beroepsgeheim vervuld zijn (zoals de noodtoestand of de plicht om hulp te bieden aan een persoon in nood). Het Grondwettelijk Hof heeft de actieve informatieplicht van instellingen van de sociale zekerheid vernietigd (arrest van 14 maart 2019).   OCMW-werknemers hadden de plicht om spontaan bepaalde informatie door te geven aan de procureur des Konings, onder bepaalde voorwaarden. Het ging enkel om...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home