Voor je verder leest

Als je gezinshereniging aanvraagt met een familielid dat hier wettelijk verblijft, is de regel dat je de aanvraag indient op de ambassade of het consulaat van België in je land van herkomst.
Er zijn maar een paar situaties waarin je de aanvraag kan doen rechtstreeks bij de gemeente in België.

Opgelet! De procedure verloopt anders als je familielid dat al in België woont een beperkt dan wel een onbeperkt verblijfrecht heeft. Voor gezinshereniging met een erkend vluchteling gelden ook nog aparte voorwaarden. Als je gezinshereniging aanvraagt met een Belg of een Unieburger verloopt de procedure helemaal anders

Je doet de aanvraag gezinshereniging bij het gemeentebestuur van de plaats waar je verblijft met het familielid dat onbeperkt verblijfsrecht heeft.

Er zijn 2 stappen:

Stap 1: de ontvankelijkheid

 • Je brengt ALLE documenten binnen op het gemeentebestuur:

  • paspoort en verblijfskaart als je die al hebt;
  • bewijs van jullie familieband (huwelijksakte, geboorteakte …);
  • kopie van de verblijfskaart van het familielid dat in België woont;
  • betalingsbewijs van de administratieve bijdrage 
  • andere documenten die bewijzen dat jij en het familielid waarbij je komt wonen aan de voorwaarden voldoen.
   De volledige lijst met de documenten vind je op de website van het het Agentschap integratie en inburgering

Als je niet alle documenten hebt binnengebracht, is je dossier onvolledig en is het onontvankelijk. 
Het wordt niet verder onderzocht en de procedure wordt afgesloten. Je ontvangt een document ‘bijlage 15ter’ en een ‘bevel om het grondgebied te verlaten’ als je ondertussen niet meer legaalverblijft. Je kan in beroep gaan bij de RVV, maar je krijgt geen bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument) tijdens de procedure.

Als je alle documenten die nodig zijn hebt verzameld en het dossier volledig is, doet de wijkagent een woonstcontrole en krijg je een document ‘bijlage 15bis' (bewijs van een aanvraag tot verblijf). De aanvraag wordt opgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel. Je wordt nog niet ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Opgelet! De aanvraag via de gemeente is enkel mogelijk:

 • De DVZ doet een eerste controle. Er zijn 3 mogelijkheden:
  ​​

  • De DVZ weigert de aanvraag en je krijgt een ‘bijlage 15quater'. Daartegen kan je in beroep gaan bij de RVV, maar tijdens de beroepsprocedure krijg je geen bijzonder verblijfsdocument bijlage 35. De aanvraag is onontvankelijk.
  • De DVZ beslist dat je aanvraag ontvankelijk is: je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en je krijgt een Attest van immatriculatie (oranje kaart) van 9 maanden (vanaf de bijlage 15bis).
  • De DVZ neemt geen beslissing binnen de 5 maanden: je krijgt een Attest van Immatriculatie van 9 maanden (vanaf de bijlage 15bis).
    
 • Opgelet!
 • De procedure verloopt anders als het familielid bij wie je komt wonen een beperkt verblijfsrecht heeft in België.

Stap 2: de gegrondheid

 • De DVZ heeft 9 maanden tijd om te onderzoeken of je recht hebt op gezinshereniging. De 9 maanden beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat je de bijlage 15bis hebt gekregen van de gemeente. Als je dossier ingewikkeld is of als er een vermoeden is van schijnhuwelijk, kan de termijn om te beslissen 2 keer met 3 maanden worden verlengd.
  Tijdens het onderzoek ben je legaal in België met een attest van immatriculatie (van 9 maanden), dat zo nodig met 2 keer met 3 maanden wordt verlengd.  De aanvraag gezinshereniging mag maximum 15 maanden duren. Als de DVZ niet binnen de tijd beslist, heb je recht op je kaart.
  Met je attest van immatriculatie mag je niet naar het buitenland reizen, ook niet binnen het Schengengebied.
   
 • Als je aanvraag wordt goedgekeurd krijgt je een voorlopige verblijfskaart van 1 jaar (een A-kaart).
  Met een kaart van 1 jaar mag je naar het buitenland reizen.
  1,5 maand voor het einde van de A-kaart moet je de verlenging aanvragen. Ieder jaar onderzoekt de DVZ of jij en je familielid nog aan de voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld: zijn er nog voldoende inkomsten? Wonen jullie nog samen? …).
  Na 5 jaar kan je een onbeperkte verblijfsvergunning krijgen (een B-kaart).
   
 • Als je aanvraag wordt geweigerd en dus ongegrond is, krijg je een document ‘bijlage 14’ met een bevel om het grondgebied te verlaten. Je kan daartegen in beroep gaan bij de RVV. Tijdens de beroepsprocedure krijg je een bijzondere verblijfsvergunning (bijlage 35).

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant