Voor je verder leest

Als je gezinshereniging aanvraagt met een familielid dat hier wettelijk verblijft, is de regel dat je de aanvraag indient op de ambassade of het consulaat van België in je land van herkomst.

Er zijn maar een paar situaties waarin je de aanvraag kan doen rechtstreeks bij de gemeente in België.

Let er voor op dat het antwoord op de vraag afhangt van jouw concrete situatie. 

De procedure verloopt anders als je familielid dat al in België woont een beperkt dan wel een onbeperkt verblijfrecht heeft. Voor gezinshereniging met een erkend vluchteling gelden ook nog aparte voorwaarden.

Als je gezinshereniging aanvraagt met een Belg of een Europeaan verloopt de procedure helemaal anders.

Je doet de aanvraag gezinshereniging bij het gemeentebestuur van de plaats waar je verblijft met het familielid dat een beperkt verblijfsrecht heeft.

Je kan de aanvraag enkel doen via de gemeente:

 • als je al een verblijfskaart hebt voor meer dan 3 maanden, als student bijvoorbeeld;
 • of tijdens de eerste 3 maanden van je verblijf in  België als je geen visum nodig hebt om naar België te komen
 • of als er uitzonderlijke omstandigheden zijn waarom je de aanvraag in België doet in plaats van op de ambassade van België in je land van herkomst.

Er zijn 2 stappen:

Stap 1: de ontvankelijkheid

 • Je brengt ALLE documenten binnen op het gemeentebestuur:

  • paspoort en verblijfskaart als je die al hebt;
  • bewijs van jullie familieband (huwelijksakte, geboorteakte …);
  • kopie van de verblijfskaart van het familielid dat in België woont;
  • betalingsbewijs van de administratieve bijdrage
  • andere documenten die bewijzen dat jij en het familielid waarbij je komt wonen aan de voorwaarden
  • De volledige lijst met de documenten vind je op de website van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken: dienst vreemdelingenzaken.
    
 • Als je niet alle documenten hebt binnengebracht, is je dossier onvolledig en is het onontvankelijk. 
  Het wordt niet verder onderzocht en de procedure wordt afgesloten. Je ontvangt een document ‘bijlage 41ter’ en een ‘bevel om het grondgebied te verlaten’ als je ondertussen niet meer legaal verblijft. Je kan in beroep gaan bij de RVV, maar je krijgt geen ‘bijlage 35’ (bijzonder verblijfsdocument) tijdens de procedure.
   
 • Als je alle documenten die nodig zijn hebt verzameld en het dossier volledig is, doet de wijkagent een woonstcontrole. Je krijgt een document ‘bijlage 41bis' (bewijs van ontvangst van een aanvraag tot verblijf) en een attest van immatriculatie voor 9 maanden.

  Opgelet! De procedure verloopt anders als het familielid bij wie je komt wonen een onbeperkt verblijfsrecht heeft in België.
   

 • De aanvraag wordt opgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel. 

Stap 2: de gegrondheid

 • De DVZ heeft 9 maanden tijd om te onderzoeken of je recht hebt op gezinshereniging. De 9 maanden beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat je de bijlage 41bis hebt gekregen van de gemeente. Als je dossier ingewikked is of als er een vermoeden is van schijnhuwelijk, kan de termijn om te beslissen 2 keer met 3 maanden worden verlengd.
  Tijdens het onderzoek verblijf je legaal in België met een attest van immatriculatie (van 9 maanden), dat zo nodig met 2 keer met 3 maanden wordt verlengd. De aanvraag gezinshereniging mag maximum 15 maanden duren. Als de DVZ niet tijdig beslist, heb je recht op je kaart.
  Met je attest van immatriculatie mag je niet naar het buitenland reizen, ook niet binnen het Schengengebied.
   
 • Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt je een voorlopige verblijfskaart van 1 jaar (een A-kaart).
  Met een kaart van 1 jaar mag je naar het buitenland reizen.
  1,5 maand voor het einde van de A-kaart moet je de verlenging aanvragen. Ieder jaar onderzoekt de DVZ of jij en je familielid nog aan de voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld: zijn er nog voldoende inkomsten? Wonen jullie nog samen? …).
  Opgelet! De verblijfskaart die jij krijgt kan nooit langer duren dan de verblijfskaart van het familielid met wie je gezinshereniging aanvraagt, omdat hij/zij zelf een beperkt verblijfsrecht heeft.
   
 • Als je aanvraag wordt geweigerd en dus ongegrond is, krijg je een document ‘bijlage 14’ met een bevel om het grondgebied te verlaten. Je kan daartegen in beroep gaan bij de RVV. Tijdens de beroepsprocedure krijg je een bijzondere verblijfsvergunning (bijlage 35).   

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant