Voor je verder leest

Als je gezinshereniging aanvraagt met een familielid dat hier wettelijk verblijft, is de regel dat je de aanvraag indient op de ambassade of het consulaat van België in je land van herkomst.

Er zijn maar een paar situaties waarin je de aanvraag kan doen rechtstreeks bij de gemeente in België.

Opgelet!  De procedure verloopt anders als je gezinshereniging vraagt met een met een Belg of met een Unieburger.

 

Je doet de aanvraag gezinshereniging bij het gemeentebestuur van de plaats waar je verblijft met het familielid dat onbeperkt verblijfsrecht heeft.

De procedure is dezelfde als je gezinshereniging aanvraagt met een vreemdeling die een beperkt (=tijdelijk) dan wel een onbeperkt verblijfsrecht heeft in België.

Je brengt bij het gemeentebestuur van de plaats waar je woont alle documenten binnen:

 • paspoort;
 • bewijs van jullie familieband (huwelijksakte, geboorteakte …);
 • kopie van de verblijfskaart van het familielid dat in België woont;
 • betalingsbewijs van de administratieve bijdrage
 • andere documenten die bewijzen dat jij en het familielid waarbij je komt wonen aan de voorwaarden voldoet;
  De volledige lijst met de documenten vind je op de website van:
  de federale overheidsdienst binnenlandse zaken: dienst vreemdelingenzaken
 • de uitzonderlijke omstandigheden waardoor je niet kan terugkeren naar je land van herkomst om daar de aanvraag te doen.

De wijkagent controleert of je op het adres woont dat je hebt opgegeven.

 • Als de woonstcontrole negatief is, wordt je aanvraag niet verder bekeken en wordt de procedure afgesloten.
 • Als de woonstcontrole positief is, wordt je dossier opgestuurd naar de DVZ. Je wordt nog niet ingeschreven en je krijgt ook geen specifiek attest.

Er staat in de wet geen termijn voor de DVZ om te beslissen over je aanvraag.
Dat is anders wanneer je de aanvraag doet in het buitenland of als je al een verblijfskaart hebt om een andere reden dan gezinshereniging.

Eerst beslist de DVZ of de ‘bijzondere omstandigheden’ waardoor je de aanvraag niet in het buitenland kan indienen worden aanvaard.
Pas daarna onderzoekt de DVZ of je recht hebt op gezinshereniging. 
et duurt soms bijzonder lang voor de DVZ een beslissing neemt over de uitzonderlijke omstandigheden.  Bovendien worden de uitzonderlijke omstandigheden heel streng beoordeeld.

Als de bijzondere omstandigheden worden aanvaard, is je aanvraag ontvankelijk en krijg je een attest van immatriculatie van 9 maanden, dat 2 keer met 3 maanden kan worden verlengd. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een A-kaart (voor 1 jaar). Als de DVZ niet tijdig beslist (na de beslissing over de ontvankelijkheid), heb je ook recht op je kaart.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant