Je mag gratis verblijven in het huis van iemand anders, heb je recht op een leefloon?

Ja, maar het OCMW kan er wel rekening mee houden. Wanneer je gratis gebruik kan maken van de woning van een vriend of een derde die er niet zelf bij inwoont, worden de kosten  die je daardoor bespaart afgetrokken van je leefloon. De voorwaarden om de bespaarde kosten af te trekken van je leefloon: de woning is je hoofdverblijfplaats (dat is anders dan een kot, waar je enkel tijdens de week verblijft); de woning behoort aan de derde toe; jullie wo...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home