Je kan onmogelijk je belastingen betalen. Kan je een onbeperkt uitstel vragen?

Ja, op bepaalde voorwaarden.

Het onbeperkt uitstel van de invordering is een uitzonderlijke gunst. Je moet je belastingschulden niet meer betalen. De belastingdienst stopt definitief met het invorderen van je schuld.

Opgelet: als je het onbeperkt uitstel krijgt, dan moet je altijd een bepaald bedrag betalen. Dat bedrag kan een groot aandeel van de schuld zijn of eerder een symbolisch bedrag.

Om een uitstel te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je kan je belastingschulden op duurzame wijze niet betalen. Dat betekent dat je op langere termijn je schulden niet kan afbetalen. Je betalingsachterstand is niet tijdelijk, maar blijvend.
  • Je hebt zelf niet opzettelijk je situatie van betalingsproblemen gecreëerd. Wanneer je bijvoorbeeld een erfenis weigert waarin meer goederen dan schulden zitten, dan zorg je er zelf voor dat je schulden niet betaald kunnen worden.
  • Je hebt geen onbeperkt uitstel van invordering gekregen in de 5 jaar voor je aanvraag.
  • Je zit niet in collectieve schuldenregeling, in een faillissement of in een gerechtelijke reorganisatie.
  • Je hebt geen andere schulden. Die voorwaarde staat niet in de wet, maar wordt in de praktijk toegepast. Je krijgt geen onbeperkt uitstel toegestaan als je naast je belastingschuld ook huurachterstal, onbetaalde leningen of onbetaalde facturen hebt.
    Die voorwaarde beperkt sterk de toekenning van het onbeperkt uitstel van de invordering.

Daarboven is het onbeperkt uitstel onmogelijk voor:

  • belastingen die momenteel nog aangevochten worden of die nog kunnen worden aangevochten. Het gaat om situaties waarin nog geen definitieve beslissing is genomen.
  • schulden die het gevolg zijn van fiscale fraude.

Als je echtgeno(o)t(e) ook door de belastingdienst aangesproken wordt om een belastingschuld verbonden aan jouw inkomen te betalen, dan kan hij/zij ook het onbeperkt uitstel vragen.

Je vindt een model van een verzoekschrift onder 'documenten' bovenaan.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home