Je kan onmogelijk je belastingen betalen. Kan je een onbeperkt uitstel vragen?

Ja. Als je onmogelijk je belastingschuld (kan terugbetalen, dan kan de belastingdienst belissen om een deel van je belastingschuld te laten vallen. Je moet in ieder geval nog een deel van je belastingschuld betalen. Dat kan een groot deel zijn of slechts een symbolisch bedrag.   Om een onbeperkt uitstel van invordering te krijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Je betalingsmoeilijkheden zijn niet tijdelijk, maar duurzaam. Dat betekent da...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home