Je bent veroordeeld om je schuld te betalen. Kan die veroordeling direct worden uitgevoerd?

Ja. Sinds 2015 kunnen alle beslissingen op tegenspraak onmiddellijk worden uitgevoerd, tenzij het anders in de beslissing staat. De beslissingen bij verstek daarentegen kunnen normaal gezien niet onmiddellijk worden uitgevoerd. Daarvoor moet je wachten tot ze definitief geworden zijn, tot er geen beroep of verzet meer mogelijk is. Als de beslissing op tegenspraak was, kan je schuldeiser al alles doen om je te doen betalen, zelfs als de beroepstermijn nog niet verstreken i...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home