Je bent gescheiden bij onderlinge toestemming. Kan je de onderhoudsuitkering nog aanpassen?

In principe wel, wanneer je situatie wijzigt door nieuwe omstandigheden buiten je wil (verlies van werk, gezondheidsproblemen, …) kan je normaal gezien een wijziging van de onderhoudsuitkering vragen.   In de eerste plaats moet je nagaan wat er in jullie echtscheidingsovereenkomst bepaald staat. De situaties waarin de onderhoudsuitkering kan worden aangepast, moeten erin vermeld staan. Het is ook mogelijk dat jullie de aanpassing van de onderhoudsuitkering uitdrukkelijk he...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home