Je bent een Unieburger en je bevind je in België: hoe verloopt de gezinshereniging met een familielid dat Belg is of een Unieburger?

Je doet de aanvraag op de gemeente en je toont een identiteitsbewijs waaruit blijkt dat je een Unieburger bent (identiteitskaart of paspoort).

De gemeente overhandigt je een bijlage 19 (aanvraag van een verklaring van inschrijving) die 6 maanden geldig is. 
Je wordt ingeschreven in het wachtregister.

Na de woonstcontrole door de wijkagent word je ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Je krijgt geen verblijfskaart  en geen Attest van Immatriculatie.

 

Binnen de 3 maanden na de aanvraag bezorg je de documenten waaruit blijkt dat je familie bent van de Belg of Unieburger bij wie je komt wonen (bijvoorbeeld: je huwelijksakte, je geboorteakte ...).
Op de bijlage 19 staat of je nog bijkomende documenten moet binnenbrengen op de gemeente. Ook die moet je binnen de 3 maanden bezorgen.
Als je onvolledige documenten binnenbrengt of als je de documenten te laat binnenbrengt, krijg je 1 extra maand. Doe je dat niet, dan weigert de gemeente je aanvraag.

 

Is je dossier volledig, dan verloopt de procedure als volgt:

 • Ben je de echtgenoot of een kind jonger dan 18 jaar bent van een Belg of een Unieburger en je als de documenten tijdig hebt binnengebracht, dan kan de gemeente je onmiddellijk een E-kaart geven.
   
 • Ben je een ander familielid, dan beslist niet de gemeente, maar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)  over je aanvraag.
  De procedure duurt dan maximum 6 maanden.
   
  • Als de DVZ je aanvraag goedkeurt, krijg je een E-kaart;
  • Als de DVZ je aanvraag weigert, dan krijg je een bijlage 20.  Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Tijdens de procedure krijg je een bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument). Je kan ook een nieuwe aanvraag doen.
  • Als de DVZ geen beslissing neemt binnen de 6 maanden, krijg je een E-kaart.

Na 5 jaar kan je een E+-kaart aanvragen.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home