Je bent een Unieburger en je bevind je in België: hoe verloopt de gezinshereniging met een familielid dat Belg is of een Unieburger?

Je doet de aanvraag op de gemeente en je toont een identiteitsbewijs waaruit blijkt dat je een Unieburger bent (identiteitskaart of paspoort). De gemeente overhandigt je een bijlage 19 (aanvraag van een verklaring van inschrijving) die 6 maanden geldig is.  Je wordt ingeschreven in het wachtregister. Na de woonstcontrole door de wijkagent word je ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je krijgt geen verblijfskaart  en geen Attest van Immatriculatie. ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home