Voor je verder leest

Deze fiche is enkel toepassing als je een vreemdeling bent van buiten de Europese Unie. 

Voor Unieburgers die gezinshereniging vragen, verloopt de procedure anders.

Je doet de aanvraag op de gemeente en je legt volgende documenten voor:

  • bewijs dat je het familielid bent van een Unieburger (huwelijksakte, geboorteakte …);
  • een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). Je mag dat document ook later voorleggen, als je het momenteel niet hebt;
  • identiteitskaart van het familielid waarbij je komt wonen.

De gemeente overhandigt je een bijlage 19ter (aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie).  De wijkagent controleert je adres en je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je krijgt een Attest van Immatriculatie dat 6 maanden geldig is.

Eventuele bijkomende documenten voor de gezinshereniging, dien je in op het ogenblik van je aanvraag of binnen de 3 maanden na de aanvraag

Als je onvolledige documenten binnenbrengt of als je de documenten te laat binnenbrengt, wordt je aanvraag geweigerd.
Je krijgt een bijlage 20 en je Attest van Immatriculatie wordt ingetrokken.  Je vindt meer informatie op de fiches ‘Welke documenten heb je nodig voor gezinshereniging  met een familielid dat Unieburger is?

Tegen de weigering kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).  Tijdens die procedure krijg je een bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument).

Als je alle documenten op tijd hebt binnengebracht krijg je op het einde van de 6 maanden:

  • een F-kaart :  als DVZ je aanvraag goedkeurt of niet binnen die termijn een beslissing neemt;
  • of een bijlage 20:  een weigering van de aanvraag. Je Attest van Immatriculatie wordt ingetrokken en je kan een bevel krijgen om het land te verlaten.

Tegen de beslissing van de DVZ kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Tijdens de procedure krijg je een bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument). Je kan ook een nieuwe aanvraag doen.

 De F-kaart is 5 jaar geldig, maar kan worden ingetrokken als je niet meer aan de voorwaarden voldoet. 

 

Op het einde van de F-kaart vraag je een F+-kaart aan. Die kaart wordt goedgekeurd als je nog steeds aan de voorwaarden voor de gezinshereniging voldoet. Je wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. 
Als je niet meer aan de voorwaarden voldoet, krijg je een C-kaart.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant