Je bent in België: hoe verloopt de aanvraag als je gezinshereniging vraagt met een familielid dat Belg is of een Unieburger?

Je doet de aanvraag op de gemeente en je legt volgende documenten voor:

  • bewijs dat je het familielid bent van een Belg of een Unieburger (huwelijksakte, geboorteakte …);
  • een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). Als je dat momenteel niet hebt, mag je het ook later voorleggen;
  • identiteitskaart van het familielid waarbij je komt wonen;
  • als je meerderjarig bent en familielid van een Belg: bewijs van de betaling van de administratieve kost van 204 euro.

De gemeente overhandigt je een bijlage 19ter (aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie).  De wijkagent controleert je adres en je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je krijgt een Attest van Immatriculatie dat 6 maanden geldig is.

 

Eventuele bijkomende documenten voor de gezinshereniging, dien je in op het ogenblik van je aanvraag of binnen de 3 maanden na de aanvraag

Als je onvolledige documenten binnenbrengt of als je de documenten te laat binnenbrengt, wordt je aanvraag geweigerd.
Je krijgt een bijlage 20 en je Attest van Immatriculatie wordt ingetrokken.  Je vindt meer informatie op de fiches ‘Welke documenten heb je nodig voor gezinshereniging  met een familielid dat Belg is of een Unieburger?’ en  Welke bijkomende documenten heb je nodig voor gezinshereniging met een Belg?

Tegen de weigering kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).  Tijdens die procedure krijg je een bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument).

 

Als je alle documenten op tijd hebt binnengebracht krijg je op het einde van de 6 maanden:

  • een F-kaart :  als DVZ je aanvraag goedkeurt of niet binnen de termijn een beslissing neemt;
  • of een bijlage 20:  een weigering van de aanvraag. Je Attest van Immatriculatie wordt ingetrokken en je kan een bevel krijgen om het land te verlaten.

Tegen de beslissing van de DVZ kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Tijdens de procedure krijg je een bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument). Je kan ook een nieuwe aanvraag doen.

 De F-kaart is 5 jaar geldig, maar kan worden ingetrokken als je niet meer aan de voorwaarden voldoet. 

 

Op het einde van de F-kaart vraag je een F+-kaart aan. Die kaart wordt goedgekeurd als je nog steeds aan de voorwaarden voor de gezinshereniging voldoet. Je wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. 
Als je niet meer aan de voorwaarden voldoet, krijg je een C-kaart.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home