Je bent arbeidsongeschikt tijdens je zwangerschap. Wat zijn de gevolgen voor je moederschapsverlof? (voor 1 maart 2020)

Het hangt af van: wanneer je arbeidsongeschikt werd; hoelang je arbeidsongeschikt bent. De dagen arbeidsongeschiktheid meer dan 6 weken voor je bevalling, worden niet gelijkgesteld met moederschapsverlof. Het zijn gewone ziektedagen. Voor die dagen krijg je: gewaarborgd loon van je werkgever (de eerste 30 dagen); een ziekte-uitkering van je ziekenkas (vanaf de 31ste dag ziekte). Die bedraagt normaal 60% van je brutoloon. Je hebt n...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home