Je behoort tot geen van de vorige categorieën?

Er bestaan nog andere categorieën van personen die omwille van hun specifieke situatie recht hebben op gratis juridische bijstand: De huurder van een sociale woning die in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest een huur betaalt die gelijk is aan de helft van de basishuurprijs;   De persoon die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt;   De persoon die een kind ten laste heeft dat recht heeft op gewaarborgde gezinsbijslag;   ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home