Ik heb iets gehoord over een hervorming in bewindvoering. Wat is er op 1 september 2014 veranderd?

De beschermingsregelingen voor meerderjarige kwetsbare personen zijn vanaf 1 september 2014 ingrijpend gewijzigd.  Je vindt hier een kort overzicht van de wijzigingen.  De volgende regelingen zijn afgeschaft: de verlengde minderjarigheid; de toevoeging van een gerechtelijk raadsman; de gerechtelijke onbekwaamverklaring.   De volgende regelingen blijven bestaan: de collectieve schuldenregeling; de gedwo...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home