Hoeveel inkomsten mag je hebben voor een sociale huurwoning?

Er wordt gekeken naar je inkomsten samen met die van je gezinsleden van 3 jaar geleden.

Om je in te schrijven voor een sociale huurwoning mogen je inkomsten 3 jaar geleden niet hoger zijn dan:

 • 24.852 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
 • 26.934 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap zonder andere personen ten laste;
 • 37.276 euro voor anderen, verhoogd met 2084 euro per persoon ten laste.

Als jij en je gezinsleden 3 jaar geleden geen inkomsten hadden, dan wordt gekeken naar het eerstvolgende jaar dat jullie wel inkomsten hadden.

Als je inkomsten van 3 jaar geleden boven de inkomensgrens liggen, maar van het jaar waarin je je kandidaat stelt eronder, dan moet je dat aantonen en kan je worden ingeschreven.

Wie is een persoon ten laste?

 • Een kind dat op het moment van de aanvraag bij de aanvrager gedomicilieerd is en
  • ofwel minderjarig is;
  • ofwel nog recht geeft op kinderbijslag of wezentoelage.
 • Een kind dat niet gedomicilieerd is bij de aanvrager, maar er wel met een vaste regelmaat verblijft (dat kan worden aangetoond met een regeling op papier) en
  • ofwel minderjarig is;
  • ofwel nog recht geeft op kinderbijslag.
 • Een gezinslid dat erkend als persoon met een handicap.

Gaat het om een kind dat erkend is als een persoon met een handicap, dan telt die als 2 personen ten laste. Het bedrag wordt tweemaal met 1.697 euro verhoogd.

Als je gehuwd bent en je kan aantonen dat je huwelijk ‘onherstelbaar ontwricht’ is, dan wordt je echtge-no(o)t(e) niet als gezinslid gezien. Zijn/haar inkomsten worden dan niet meegeteld.
Hetzelfde geldt voor andere personen met wie je samenwoont, maar die niet mee naar de sociale huurwoning gaan verhuizen.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home