Hoe verloopt de procedure van het re-integratietraject?

1. Het re-integratietraject wordt opgestart door: de adviserend geneesheer van het ziekenfonds: hij/zij start de procedure automatisch op als je 2 maanden ziek bent; de werknemer (via zijn behandelende geneesheer); de werkgever (ten vroegste 4 maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid). 2. De arbeidsgeneesheer onderzoekt of: de arbeidsongeschiktheid tijdelijk of definitief is; de werknemer een aangepast of ander werk kan uitvoeren binne...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home