Hoe verloopt de procedure om Belg te worden op grond van je huwelijk met een Belg?

Je doet de aanvraag bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft 30 dagen om te kijken of je dossier volledig is.

 • Als je dossier onvolledig is, verwittigt hij je daarvan en krijg je 2 maanden om je dossier te vervolledigen;
 • Als je dossier volledig is, krijg je een ontvangstbewijs.

Binnen de 5 dagen na het afgeven van het ontvangstbewijs, stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand het dossier door naar de procureur des Konings. De procureur bevestigt zo snel mogelijk dat hij het dossier ontvangen heeft.

De ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt ook een kopie van je vraag om Belg te worden naar de Dienst Vreemdelingenzaken en naar de Staatsveiligheid. Die diensten kunnen hun opmerkingen meedelen aan de procureur des Konings.

De procureur des Konings heeft 4 maanden (eventueel verlengd met 1 maand) om advies te geven over je aanvraag om Belg te worden. 

 • Als het advies positief is, dan verwittigt de procureur de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die maakt een akte van Belgische nationaliteit op in de DABS. Het Rijksregister wordt automatisch aangepast.
  Vanaf dat ogenblik ben je Belg en de ambtenaar van de burgerlijke stand brengt je daarvan op de hoogte.
   
 • Als de procureur des Konings binnen de termijn van 4 maanden geen advies geeft, zijn er 2 mogelijkheden:
  • Ofwel heeft de procureur nooit een bevestiging gestuurd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand dat hij het dossier heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat het nooit bij hem is toegekomen: dan wordt je aanvraag na 4 maanden automatisch geweigerd. De ambtenaar van de burgerlijke stand verwittigt je per aangetekende brief.
  • Ofwel heeft de procureur bevestigd dat hij je dossier heeft ontvangen, maar heeft hij geen advies gegeven. Dan wordt je aanvraag na 4 maanden automatisch goedgekeurd.
   De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van Belgische nationaliteit op, het rijksregister wordt aangepast en je wordt Belg.
    
 • Als de procureur des Konings vindt dat je niet aan de voorwaarden voldoet of als hij vindt dat je door je gedrag geen Belg kan worden, kan hij een negatief advies geven.
  Bijvoorbeeld: de procureur des Konings kan er zich tegen verzetten dat je Belg wordt als er een onderzoek naar een schijnerkenning loopt, als je werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf, als er nog een strafonderzoek loopt en je een gevangenisstraf riskeert, als je lid bent of actief bent bij organisaties die een de veiligheid van de staat bedreigen, enz.
  De procureur des Konings kan een negatief advies geven, ook als je een blanco strafblad hebt. Dat kan als de politie al vaak proces-verbalen tegen jou heeft moeten opstellen, bijvoorbeeld wegens nachtlawaai, verkeersovertredingen, enz. De procureur kan je dan ook de Belgische nationaliteit weigeren.

De procureur des Konings verwittigt je van het negatief advies via een aangetekende brief.
Daarin moet de reden staan waarom je aanvraag om Belg te worden is geweigerd.

Je kan in beroep gaan binnen de 15 dagen na de ontvangst van de weigering van je vraag om Belg te worden

Je stuurt een aangetekende brief aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en zegt dat je wil dat de familierechter beslist over je vraag om Belg te worden.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home