Voor je verder leest

Het antwoord op de vragen over vreemdelingenrecht hangt af van jouw concrete situatie.

Als je zelf een Unieburger bent of je vraagt gezinshereniging met een Belg of een Unieburger, is deze fiche niet van toepassing op jouw situatie.

 

De procedure verloopt anders als je de aanvraag doet in het buitenland of rechtstreeks op de gemeente in België. De regel is dat je de aanvraag doet vanuit het buitenland.

1. De regel: je doet de aanvraag in het buitenland (visumaanvraag).

Je doet de aanvraag op de ambassade of het consulaat van België in het buitenland. Die stuurt het dossier op naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel (DVZ). De DVZ heeft 9 maanden om te beslissen, maar kan de beslissing 2 keer met 3 maanden uitstellen, bijvoorbeeld als er een onderzoek schijnhuwelijk gebeurt.
Je kan het dossier opvolgen via de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Als de DVZ de aanvraag goedkeurt, krijg je een D-visum in je paspoort waarmee je naar België kan reizen.

Eens in België, krijgt je op de gemeente een A-kaart voor 1 jaar. Op het einde van het jaar onderzoekt de DVZ of je nog steeds aan alle voorwaarden voor de gezinshereniging voldoet, bijvoorbeeld of je echtgenoot nog steeds voldoende en stabiele inkomsten heeft. 

Als de verlenging wordt goedgekeurd, krijg je opnieuw een kaart van 1 jaar. Na 5 jaar (dus na 4 verlengingen) kan je een onbeperkte verblijfsvergunning aanvragen op de gemeente.

 

2. Je doet de aanvraag doet in België, op de gemeente

Opgelet! Je kan maar in een beperkt aantal situaties gezinsereniging doen op de gemeente. 
​Je vindt meer informatie op de fiche ‘Je verblijft in België. Kan je op de gemeente gezinshereniging vragen met een Belg of een Unieburger?’

Als je alle documenten hebt binnengebracht en de aanvraag volledig is, levert de gemeente een ontvangstbewijs af en stuurt ze het dossier naar de DVZ.​

 • als je aanvraag ontvankelijk is, krijg je een attest van immatriculatie. 

  In principe duurt de procedure 9 maanden, maar de DVZ kan de termijn 2 keer met 3 maanden verlengen.

  Opgelet! De procedure en de termijnen zijn anders:

  • als je de aanvraag opstart tijdens je toeristisch verblijf en je visumplichtig bent of als je illegaal verblijft;

  • als de vreemdeling bij wie je komt wonen een onbeperkt dan wel een tijdelijk verblijfsrecht heeft.
    

 • als je aanvraag gegrond is, krijg je een A-kaart, die 1 jaar geldig is. Op het einde van het jaar onderzoekt de DVZ of je nog steeds aan alle voorwaarden voor de gezinshereniging voldoet, bijvoorbeeld of je echtgenoot nog voldoende en stabiele inkomsten heeft.
  Als de DVZ de verlenging goedgekeurt, krijg je opnieuw een kaart van 1 jaar. Na 5 jaar (dus na 4 verlengingen) kan je een onbeperkte verblijfsvergunning aanvragen op de gemeente. Dan krijg je een B-kaart.
  Als de vreemdeling met wie je gezinshereniging aanvraagt een tijdelijk verblijfsrecht heeft, kan de duur van jouw verblijfskaart nooit langer zijn dan die van hem/haar. Als zijn/haar verblijfskaart niet meer wordt verlengd, heb jij ook geen recht meer op een verlenging van jouw kaart.

Als de aanvraag of de verlenging wordt geweigerd, kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De termijn om in beroep te gaan is meestal 30 dagen. In de meeste gevallen heb je dan recht op een verblijfsdocument ‘bijlage 35’, dat je beschermt tegen een gedwongen verwijdering zolang de procedure loopt.

Opgelet! Als je aanvraag wordt geweigerd kan je ook een nieuwe aanvraag doen.  De voorwaarde is dat je dan nog steeds legaal in België verblijft.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant