Hoe snel gaat een uithuiszetting?

Voor je verder leest

Opgelet! Het gaat hier over een uithuiszetting in het kader van een huur. De uithuiszetting van krakers valt hier niet onder.

Een uithuiszetting is een trage en dure procedure:

 1. De verhuurder moet aan de vrederechter vragen om een uithuiszetting te bevelen.
 2. De vrederechter neemt een beslissing over de gevraagde uithuiszetting.
 3. Wanneer de vrederechter beslist tot een uithuiszetting, moet die beslissing eerst nog betekend worden aan de huurder.
 4. De uithuiszetting kan pas ten vroegste 1 maand na die betekening plaatsvinden.

De uithuiszetting kan in sommige geallen vroeger gebeuren dan 1 maand na de betekening:

 • Wanneer de huurder de woning al verlaten heeft.
 • Als de partijen een andere termijn afspreken. De beslissing van de vrederechter vermeldt dat akkoord.
 • Als de rechter de termijn verlengt of verkort op vraag van de huurder of de verhuurder. Diegene die het vraagt moet uitzonderlijk ernstige omstandigheden hebben om dat te vragen (bijvoorbeeld de onmogelijkheid van de huurder om snel een nieuwe woning te vinden).
 • Wanneer de beslissing bij hoogdringendheid in kort geding werd genomen.
   

 

 • Is de huurovereenkomst afgesloten vóór 1 januari 2019?
  Dan verwittigt de gerechtsdeurwaarder de huurder of de bewoners minstens 5 werkdagen op voorhand wanneer de uithuiszetting plaatsvindt.
   
 • Is de huurovereenkomst gesloten na 1 januari 2019?
  Dan verwittigt de gerechtsdeurwaarder de huurder of de bewoners minstens 7 kalenderdagen op voorhand wanneer de uithuiszetting plaatsvindt.

Bovendien zijn de uitzettingskosten hoog. Het gaat gemiddeld om 1000 à 1500 euro. De huurder moet die kosten betalen, maar de verhuurder moet de kosten voorschieten. Voor de verhuurder is het vaak nadien moeilijk om die kosten te recupereren (zeker wanneer de huurder het geld niet heeft).

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home