Hoe kan het bewind worden beëindigd?

Het aanstellen van een bewindvoerder is nooit definitief. De vrederechter kan op elk moment het bewind beëindigen. Dat kan hij: ofwel op eigen initiatief, als hij bijvoorbeeld tijdens een gesprek met de persoon vaststelt dat de maatregel niet langer nodig is; ofwel op verzoek  van: de beschermde persoon; de vertrouwenspersoon; de bewindvoerder over de goederen en/of de persoon; de procureur des Konin...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home