Hoe doe je een aanvraag om als student naar België te komen?

Voor je verder leest

Het antwoord op deze vraag gaat enkel over niet-Europese vreemdelingen.

 

Je vraagt een visum aan op de ambassade of het consulaat van België in je land van herkomst.

Bij de visumaanvraag voeg je volgende documenten:

 • Het inschrijvingsbewijs aan een universiteit of hogeschool, die georganiseerd, erkend of gesubsidieerd is door de overheid.
  Als je nog wacht op het gelijkwaardigheidsattest van je diploma of als je nog een ingangsproef moet afleggen, mag je een attest van voorinschrijving voorleggen.
   
 • Het bewijs dat je voldoende inkomsten hebben om de kosten van je verblijf en je studies te betalen. Je inkomsten moeten hoog genoeg zijn om de kosten te dekken als je ziek wordt of als je wordt uitgewezen. Voor het academiejaar 2020-2021 is dat bedrag gelijk aan 670 euro per maand.
  Hoe bewijs je dat je voldoende inkomsten hebt?
  • Met een bewijs dat je een studiebeurs ontvangt;
  • Of iemand stelt zich borg voor jou. De borg is een Belg of een vreemdeling die een onbeperkt verblijfsrecht in België heeft. Het kan ook om een vennootschap gaan. De borg tekent een verbintenis tot tenlasteneming  (bijlage 32). De handtekening van de borg wordt gelegaliseerd op de gemeente.
 • een medisch attest dat je geen ziekte hebt die de volksgezondheid in gevaar kan brengen;
 • een bewijs van goed gedrag en zeden;
 • bewijs van overschrijving van de administratieve bijdrage op de bankrekening van de dienst vreemdelingenzaken. Studenten die een beurs krijgen, zijn vrijgesteld van de bijdrage.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je bij je een D-visum. Daarmee kan je naar België reizen.

Als je in België aankomt, krijg je op de gemeente een A-kaart die geldig is tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

Als je voor je visumaanvraag een attest van voorinschrijving neerlegde, krijg je een Attest van Immatriculatie (oranje kartonnen kaart) dat 4 maanden geldig is. Je hebt 4 maanden tijd om de gelijkwaardigheid van je diploma te behalen of te slagen voor het ingangsexamen. Daarna kan je je inschrijven op de universiteit of hoge school en krijg je een A-kaart. Als dat niet lukt, krijg je een ‘bevel om het grondgebied te verlaten’.

Ieder jaar moet je de verlenging van je verblijfskaart aanvragen op de gemeente. De Dienst Vreemdelingenzaken controleert of je geslaagd bent voor je examens en of je je studies niet nodeloos rekt. 

De aanvraag om in België te verblijven kan in principe niet gebeuren als je al in België bent, behalve als je hier om een andere reden al legaal verblijft.

Op het einde van je studies wordt je kaart niet meer verlengd en moet je terugkeren naar je land van herkomst, tenzij je om een andere reden in België kan blijven, bijvoorbeeld om hier te werken. Als je een universitair diploma behaalde, gaat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gaat doorgaans soepel om met dat soort aanvragen.

 
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home