Hoe bepaal je de onderhoudsbijdrage?

De wet voorziet geen berekeningsmethode. Ze vermeldt enkel dat elke ouder moet bijdragen volgens zijn vermogen.

 

De onderhoudsbijdrage dient voor het onderhoud van het kind, daarin zit ook zijn opvoeding, zijn huisvesting en zijn persoonlijke ontplooiing. Wat de behoeften van het kind zijn, hangt af van de levensstandaard en van het inkomensniveau van de ouders. Er wordt ook rekening gehouden met de behoeften van het kind op vlak van opleiding.

 

De bijdrage van de ouder staat in verhouding tot zijn inkomen. Om de financiële mogelijkheden van de ouders in te schatten, wordt heel het gemeenschappelijk netto-inkomen bekeken: inkomsten uit werk, uit onroerend goed, voordelen in natura, vakantiegeld, bijdragen, eindejaarspremie, ... De rechter kijkt meestal naar het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting van de ouders. Hij kan ook kijken naar wat de ouders zouden kunnen verdienen, om te vermijden dat de ene ouder veel minder zou moeten bijdragen enkel omdat die zelf kiest om minder te verdienen.  

 

Als het de ouders niet lukt om samen een bedrag en een regeling af te spreken, bepaalt de familierechter het bedrag van het onderhoudsgeld. Ook daar legt de wet geen berekeningswijze aan de rechter op. Die kan:

  • een vast bedrag bepalen dat nodig is voor het onderhoud van het kind, gebaseerd op de gemiddelde of normale kosten voor dat kind;
  • het onderhoudsgeld berekenen via een herverdeling van de inkomsten van de ouders ten voordele van de kinderen;
  • een rekenmodule gebruiken, zoals de methode Renard.

 

De rechter moet in zijn vonnis altijd de volgende elementen opnemen:

  • de financiële mogelijkheden van de ouders afzonderlijk;
  • de uitgaven voor het kind;
  • de lijst met buitengewone kosten en welke ouder wat zal betalen;
  • de verblijfsregeling en wat in natura door elke ouder betaald wordt als gevolg van die verblijfsregeling;
  • het bedrag van de onderhoudsbijdrage en de verdeling van sociale en fiscale voordelen die de ouders voor het kind ontvangen.

 

Verder moet het vonnis de gegevens vermelden van de dienst voor onderhoudsvorderingen (DAVO).

 

Het bedrag van de onderhoudsbijdrage kan gewijzigd worden als de omstandigheden veranderen. Een kind dat op kot gaat of een ouder die zijn werk verliest, zijn bijvoorbeeld redenen om een vraag tot wijziging van het onderhoudsgeld in te dienen.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home