Is het normaal dat het OCMW een deel van je maatschappelijke hulp inhoudt om een vroegere hulp terug te betalen?

Neen. Het OCMW mag je maatschappelijke hulp niet inhouden, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven. Het OCMW kan beslissen dat sporadische of uitzonderlijke hulp moet worden terugbetaald. Om die hulp terug te betalen vraagt het OCMW meestal om een schulderkenning te ondertekenen en een document waarin je toestemming geeft om maandelijks een bepaald bedrag in te houden op je leefloon of op de financiële hulp gelijk aan een leefloon. Die manier van werken is bedis...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home