Heb je als staatloze recht op een leefloon?

Ja. Als staatloze heb je recht op een leefloon. Een staatloze is een vreemdeling die door geen enkele staat als zijn/haar onderdaan wordt beschouwd. De familierechtbank beslist of iemand als staatloze wordt erkend. Het gaat dus niet om vreemdelingen: van wie de nationaliteit niet bepaald is of die een aanvraag tot erkenning als staatloze hebben ingediend waarover nog geen beslissing is genomen.   Wanneer de familierechtbank je als staa...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home