Heb je als niet-Europese student recht op hulp van het OCMW?

Voor je verder leest

Of je recht hebt op hulp van het OCMW hangt af van het antwoord op een aantal vragen: wat zijn je inkomsten? Ben je bereid om te werken? Ben je behoeftig? Verblijf je in België?  

Meer info vind je in de vragen onder ‘Hulp van het OCMW’ in de rubriek ‘Sociale bescherming'.  

Je verblijfsvergunning bepaalt in grote mate of je wel of geen recht hebt op maatschappelijke hulp.

Je hebt geen recht op een leefloon.

Alleen de personen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister komen in aanmerking voor het leefloon. Als niet-Europese student ben je ingeschreven in het vreemdelingenregister. Bijgevolg kan je geen leefloon krijgen.

 

Je hebt in principe wel recht op maatschappelijke hulp.

Het OCMW controleert of je voldoet aan de andere voorwaarden voor maatschappelijke hulp. Daarvoor voert het OCMW een sociaal onderzoek.

Houd er rekening mee dat je bij de aanvraag van je studentenvisum hebt bewezen dat je voldoende inkomsten hebt om de kosten van je studies, je verblijf, je gezondheidszorg en de terugkeer naar je land van herkomst te betalen. Het is ook mogelijk dat een persoon zich borg heeft gesteld voor jou.

Het OCMW houdt daarmee rekening bij de beslissing of je wel of geen maatschappelijk hulp krijgt.

Als het OCMW je vraag voor maatschappelijke hulp goedkeurt, is de Dienst Vreemdelingenzaken daarvan op de hoogte via de Kruispuntbank sociale zekerheid.

Als blijkt dat je niet meer voldoet aan 1 van de voorwaarden van je verblijfskaart als student (je moet voldoende inkomsten hebben), loop je het gevaar dat de Dienst Vreemdelingenzaken je verblijfskaart intrekt .

Het OCMW mag je als niet-Europese student geen hulp weigeren, wegens je verblijfsstatuut. Het OCMW heeft wel de plicht om je te informeren dat het risico bestaat dat het OCMW je kaart niet meer verlengt of intrekt.   

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home