Gaan sommige veroordelingen automatisch van je uittreksel uit het strafregister af?

Ja. Dat is de procedure van uitwissing. Uitwissing wordt toegepast voor de ‘lichtste’ veroordelingen, de politiestraffen. Krijg je bijvoorbeeld door de politierechtbank een boete voor te snel rijden opgelegd, dan zal die veroordeling na 3 jaar automatisch van je uittreksel uit het strafregister verdwijnen. De uitwissing gebeurt automatisch wanneer er 3 jaar verstreken is nadat de veroordeling definitief is geworden. Dat betekent wanneer er geen verzet of hoger beroep meer...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home